fbpx

Persembahan Minggu

Taburan Rumah Doa

Perpuluhan

Hendaklah Masing-Masing Memberikan Menurut Kerelaan Hatinya, Jangan Dengan Sedih Hati Atau Karena Paksaan, Sebab Allah Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Sukacita. Dan Allah Sanggup Melimpahkan Segala Kasih Karunia Kepada Kamu, Supaya Kamu Senantiasa Berkecukupan Di Dalam Segala Sesuatu Dan Malah Berkelebihan

Di Dalam Pelbagai Kebajikan.

2 Korintus 9 : 7 – 8